WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste ouders

Als ouder weten we hoe belangrijk de schoolopvoeding van onze jongeren is. Dat kan alleen als er een optimale samenwerking is tussen de school en de ouders. De opvoeding stopt dus niet aan de schoolpoort.
Dit schooljaar besteden we zeker weer aandacht aan de veiligheid van onze jongeren in het verkeer. Daarom is er dit jaar terug een fietsen- en bromfietsencontrole door de federale politie.
De oudervereniging kan echter niet bestaan zonder u, ouders. Alleen als wij op uw medewerking kunnen rekenen heeft zij kans op slagen. Met uw steun kunnen wij als oudervereniging de samenwerking met de school verder uitbreiden.
Ouders die ons een handje willen toesteken en deel uitmaken van onze oudervereniging zijn van harte welkom. Aarzel niet en neem contact op met de voorzitster of een bestuurslid.

Vriendelijke groeten
Sandra Declerck (voorzitter oudervereniging)

 

WERKING

Het oudercomité komt een vijftal keer per schooljaar samen om in samenwerking met leerkrachten ( Bart Claeys en Ania Van Severen) en directie te bespreken wat er leeft op school en wat er leeft bij ouders met betrekking op het schoolgebeuren.
We organiseren jaarlijks een SMS-tocht om via onze financiële inbreng de school iets aan te bieden dat een meerwaarde betekent voor de leerlingen. (In 2004 banken voor op de speelplaats, in 2005 en 2006 werden 18 nieuwe fietsen aangekocht voor de klassikale verplaatsingen en 10 CD-spelers, in 2007 en 2008 werd ‘het schoolfietsenpark’ uitgebreid, in 2011 werd een verplaatsbaar podium aangekocht). De opbrengst van de laatste SMS-toch zal gebruikt worden om een sportterrein voor onze sportievelingen in te richten.

BESTUURSLEDEN OUDERVERENIGING

  Voorzitter   Sandra Declerck: ouder van Elise en Elias Nemegheer
  Leden   Evelyne Ysebaert: ouder van Marthe en Lauren Van der Straeten
  Angelique Deley: ouder van justine Ally
    Annick Vanacker: ouder van
  Vertegenwoordiger leerkrachten   Bart Claeys
    Ania Vanseveren
  Vertegenwoordiger directie   Bie Lamon