Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen. In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren. Ze krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad verzamelt problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt dit samen en zoekt naar oplossingen en antwoorden. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische beginselen en bevordert het actief burgerschap.

Taken van de leerlingenraad

Advies geven aan de school over bepaalde thema’s op vraag van de school of op eigen initiatief.
Informatie vragen aan de school (leerkrachten en/of directie) nodig om advies uit te kunnen brengen.
Informatie geven aan de andere leerlingen over de werking en de standpunten van de leerlingenraad.
Activiteiten organiseren om bijvoorbeeld meer sfeer op school te brengen.
Acties opzetten om problemen aan te pakken.

Groepsfoto