DoelgroepTBZ

De opleiding voor zorgkundige is bedoeld voor mensen die
de oudere zorgvrager een warm hart toedragen of die bekwaam
zijn via thuiszorg een gezin onder-steuning te bieden.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om aan dit jaar te kunnen beginnen, moet je in het bezit zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso of een diploma secundair onderwijs behaald in het studiegebied personenzorg:

 • Verzorging bso
 • Organisatiehulp bso
 • Sociale en technische wetenschappen tso
 • Gezondheids- en welzijnswetenschappen tso
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg tso

De toelatingsklassenraad kan vrijblijvend advies of aanbevelingen formuleren.

 

Studieprofiel

In het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg leer je om te gaan met de volwassen gebruiker met een specifieke aandoening of in een palliatieve situatie. Je leert bij te springen in een (kraam)gezin of ondersteuning te geven aan een sociaal kwetsbare zorgvrager of een zorgvrager met een beperking. Je kunt meedraaien in een verpleegkundig team.

Wat zijn jouw taken als thuis- en bejaardenhelp(st)er / zorgkundige?

 • je leert contacten opbouwen, onderhouden en afbouwen;
 • je kunt dagdagelijkse taken op jou nemen;
 • je staat de zorgvrager bij in moeilijke momenten;
 • je verleent maaltijdzorg, interieurzorg, materiaalzorg, hygiënische zorg …

 

Lessentabel

TBZ

 

De stages worden als blokstages van 2 x 4 weken georganiseerd.
Je loopt stage in:

 • een rusthuis, een woonzorgcentrum;
 • bij een dienst voor gezinszorg.

Als je slaagt voor bovengenoemde doelgroepen, sluit je het jaar met een keuze-stage van 2 weken af. Dit kan in een psychiatrisch verzorgingstehuis, ziekenhuis
afdeling geriatrie, voorziening voor mensen met een beperking …
Omwille van de blokstages worden tijdens de lesweken inhaallessen voorzien.

 

Toekomstmogelijkheden

Ofwel kun je onmiddellijk als zorgkundige aan de slag, ofwel kies je voor verdere studies, zoals een 7de jaar bso kinderzorg (met vrijstelling van vakken), een Se-n-Se (tso) leefgroepenwerking of HBO5 verpleegkunde.

Aangezien je met dit 7de jaar een diploma secundair onderwijs behaalt, liggen bacheloropleidingen ook voor jou open.

Je krijgt een cursus eerste hulp en indien je slaagt in het examen, ontvang je het Europees erkend brevet Eerst Hulp van het Rode Kruis.

 

Folder

Klik hier om de folder te bekijken.