Doelgroep LGW

Het 7de jaar Se-n-Se (tso) Leefgroepenwerking is een eenjarige, praktijkgerichte opleiding die jou voorbereidt op een job als opvoeder/begeleider van leefgroepen in voorzieningen voor mensen
met een beperking en in de integrale jeugdhulp.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om aan deze opleiding te kunnen beginnen, moet je in het bezit zijn van een
diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van het studiegebied personenzorg:

  • Gezondheids- en welzijnswetenschappen tso
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg tso
  • Sociale en technische wetenschappen tso
  • Kinderzorg bso
  • Organisatie-assistentie bso
  • Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso

Ook studenten die in het secundair onderwijs een studierichting uit een ander studiegebied volgden en een diploma secundair onderwijs behaalden, kunnen zich aanmelden. De toelatingsklassenraad beslist of je al of niet voor de opleiding in aanmerking komt.

Studenten die het 2de jaar bachelor orthopedagogie volgden en geslaagd zijn voor de vakken beroepsgerichte psychologie en/of ortho(ped)agogiek kunnen een vrijstelling voor gelijkaardige vakken/vakonderdelen aanvragen.

 

Studieprofiel

Als opvoeder/begeleider in een voorziening of een dagcentrum worden volgende competenties van jou verwacht:

  • je zoekt naar een gepaste (ortho)agogische begeleiding, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van elke cliënt;
  • je organiseert activiteiten, je ondersteunt, je geeft ruimte en je stelt grenzen;
  • je zorgt in teamverband voor een positief klimaat in de leefgroep;
  • je reflecteert en groeit in je begeleidingsopdracht.

 

Lessentabel

LGW

 

We starten het schooljaar met een introductieweek. Tijdens deze week maak je kennis met elkaar en met de doelgroepen van de richting.

Gedurende de stage doe je ervaring in het werkveld op en verwerf je de vereiste competenties (zie studieprofiel). De stages worden als blokstages georganiseerd waardoor je gedurende 2 langere periodes intensief met een doelgroep leert werken. Via ministage maak je actief kennis met een andere doelgroep.

We begeleiden je op een persoonlijke manier doorheen deze eenjarige opleiding. Zo is het mogelijk om individuele trajecten op het vlak van EHBO, huishoudelijke activiteiten en studiebegeleiding te volgen.

 

Toekomstmogelijkheden

Als je in deze opleiding slaagt, krijg je een certificaat van opvoeder/begeleider.
Wie deelneemt aan de cursus Eerste hulp en slaagt in het examen, ontvangt
het Europees erkend brevet Eerste Hulp van het Rode Kruis.

Jouw tewerkstellingsterrein situeert zich in verschillende voorzieningen voor
personen met een beperking. Daarnaast komen ook een aantal van onze
afgestudeerden terecht bij jongeren uit een problematische leefsituatie.

Je kan ook verder studeren tot bachelor orthopedagogie. Dit kan via dagonderwijs of in de combinatie leren en werken.