DoelgroepKZ

De opleiding kinderzorg is bedoeld voor mensen die kinderen een warm hart toedragen. Een bekwame kinderbegeleider is sociaal voelend, kan werken in team en heeft oog voor de noden van het kind.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om aan dit jaar te kunnen beginnen, moet je in het bezit zijn van een studie-getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso of een diploma secundair onderwijs behaald in het studiegebied personenzorg:

  • Verzorging bso
  • Organisatiehulp bso
  • Sociale en technische wetenschappen tso
  • Gezondheids- en welzijnswetenschappen tso
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg tso


Ook studenten die in het secundair onderwijs een studierichting uit een ander studiegebied hebben gevolgd, kunnen zich aanmelden. De toelatingsklassenraad beslist of je al of niet in aanmerking komt voor de opleiding. Bij deze beslissing wordt uiteraard rekening gehouden met je motivatie en je ervaringen met de doelgroep.

 

Studieprofiel

In het 7de specialisatiejaar kinderzorg leer je in verschillende opvangvormen voor kinderen van 0 tot 12 jaar functioneren. Dat kan een groepsopvang of een buitenschoolse opvang zijn. Het kan evengoed betekenen dat je moet meedraaien in een kleuterklas of een gezin. Je leert zorg dragen voor ieder kind, ook voor zieke
kinderen, kinderen met een beperking, kinderen met sociale problemen, kinderen uit andere culturen of kwetsbare gezinnen. Je bent mee verantwoordelijk voor het jonge kind. Je helpt opvoeden, je zorgt dat de basisbehoeften vervuld zijn, je hebt oog voor de totale ontwikkeling, d.w.z. de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Je ondersteunt en je leert grenzen stellen.

 

Lessentabel

 KZ

 

De stages worden als blokstages van 2 x 4 weken georganiseerd. Je loopt stage in:

  • een kinderdagverblijf of een particuliere opvanginstelling (doelgroep: kinderen van 0 tot 3 jaar);
  • een buitenschoolse opvang (doelgroep: kinderen van 2,5 tot 12 jaar).


Als je slaagt voor bovengenoemde doelgroepen, sluit je het jaar met een keuzestage van 2 weken af. Dit kan in een kleuterklas, een gezin, een voorziening voor kinderen met een beperking …
Omwille van de blokstages worden tijdens de lesweken inhaallessen voorzien.

 

Toekomstmogelijkheden

Ofwel kun je onmiddellijk als kinderbegeleider aan de slag, ofwel kies je voor verdere studies, zoals een 7de jaar bso thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (met vrijstelling van vakken), een 7de jaar Se-n-Se (tso) leefgroepenwerking of HBO5 verpleegkunde.

Aangezien je met dit 7de jaar een diploma secundair onderwijs behaalt, liggen bacheloropleidingen zoals leraar kleuteronderwijs ook voor jou open.

Wie deelneemt aan de cursus Eerste hulp en slaagt in het examen, ontvangt het Europees erkend brevet Eerste Hulp van het Rode Kruis.