In een eerste deel kregen onze leerlingen een AMOK-oefening. Eerst kregen leerlingen de nodige uitleg over hoe ze moeten reageren bij een AMOK-incident. Dan werden deze tips omgezet in een heuse oefening waarbij de leerlingen zich moesten schuilhouden en nadien volgde een evaluatie. Op deze manier willen we leerlingen en personeel bewust maken van veilig handelen bij een AMOK-incident  een incident waarbij iemand problemen veroorzaakt). 
Nadien leerden de leerlingen aan de hand van een escape room de noodzakelijke stappen van EHBO. Zo worden ze zich bewust van hoe te handelen bij ongevallen en leren ze oplossingsgericht denken. Meteen was dit ook goed voor de teamspirit.