Logo jaarthema

 

 

Jaarthema 2018-2019

 

Het één-programma ”Iedereen beroemd” brengt elke weekdag omstreeks halfacht kleine reportages van enkele minuten. Op het scherm volgen we in vaste rubriekjes het verhaal van gewone mensen. Je kent er ongetwijfeld een aantal van: Homo Universalis, Dwars door Amerika, De bucketlist, De schminkstoel, De mooiste herinnering. Aan een cameraploeg die dagelijks het land doorkruist, vertellen mensen spontaan over wat hun leven kruidt. De reportageploeg zou straks ook zomaar bij onze buurman of onze bakker kunnen binnenwandelen.

(Je kan alle rubriekjes terugvinden op https://www.een.be/iedereen-beroemd.)

 

Luisteren naar elkaars verhaal

Iedereen beroemd heeft een succesformule te pakken en dat is niet verwonderlijk; alle rubriekjes zijn parels van exclusieve aandachtmomenten. Ze tonen de kunst van het luisteren en dat willen we dit jaar op onze school centraal plaatsen. 

Leerkrachten, directie en ondersteunend personeel luisteren naar leerlingen.

Op onze school willen wij alle leerlingen die hier ’s morgens de schoolpoort binnenkomen, kennen. Betrokken leerkrachten stellen leerlingen de juiste vragen, luisteren naar de antwoorden en vinden in de lessen aansluiting bij hun leefwereld.

In onze begeleiding van leerlingen geven we hen telkens opnieuw de onversneden aandacht en de nodige tijd om op verhaal te komen.

Leerlingen geven in de klas aandacht aan elkaar.

We geloven in de kracht van peer tutoring en peer evaluation: de leerling trekt een andere leerling in het leerproces mee. Op allerlei manieren steunen klasgenoten elkaar om samen de eindmeet te halen.

Leerlingen kunnen bij elkaar hun verhaal kwijt.

We leren jongeren de juiste woordenschat aan om respectvol met elkaar om te gaan. In het project Peer support kan de vertrouwensleerling ingezet worden om naast de leerlingenbegeleiding en de leerkrachten te luisteren naar de zorgen van andere leerlingen. 

Leerlingen luisteren geboeid naar ons verhaal.

Elke leerkracht heeft een eigen verhaal te vertellen over zijn vakgebied. Iedereen wil zo’n bevlogen leerkracht zijn waarvan de leerlingen later zeggen: van die had ik nu eens graag les omdat die het zo goed kon overbrengen. Geprezen zij de leerkracht op onze school die niet alleen kennis en feiten, maar ook wijsheid, ervaring en levenslessen doorgeeft.

Leerlingen willen luisteren naar het gezagvol advies van de leerkrachten.

Een sanctiebeleid is slechts een onderdeel van een totaal opvoedingsproject. We blijven het gesprek aangaan, zoeken voor alle partijen naar de juiste woorden en de juiste toon en werken herstelgericht.

In de hogere jaren resulteert dit in een mooie dialoog. We experimenteren verder met het leerlingencontact, zodat leerlingen zelf hun leerproces in handen nemen en hulp durven vragen om een hoger niveau te bereiken.

Rubriekjes: de mooiste herinnering, de adviescommissie

Mijn familie, onze klas, de collega’s, het groepsgevoel

De feel good factor van dit programma komt ook uit het gevoel dat we er allemaal bij horen. “Goed volk” roepen we naar elkaar en we durven bij elkaar langs de achterdeur binnengaan.

Uit het grote gelukonderzoek blijkt dat vooral onze jeugd onder de eenzaamheid  lijdt. Het warme deken van de familie ontbreekt soms, ze missen een context en staan onder grote druk om te voldoen aan de normen van een anonieme, agressieve buitenwereld.

Dit jaar willen we het klasgevoel aanwakkeren.

Leerlingen willen bij de groep horen en willen samen activiteiten doen. Ze zijn bereid om hier met de klassenleraar in te investeren. De sportdag in september wakkert onmiddellijk de teamgeest aan.

Leerkrachten vinden elkaar om samen nieuwe dingen op te zetten

We hebben collega’s uit de duizend die onze sterktes vergroten en die onze zwaktes opvangen. De leerlingen voelen dat er een team in SJI klaar staat die de krachten bundelt. 

En we nemen verder initiatieven om ouders naar school te halen. 

Ouders worden opnieuw uitgenodigd in het kader van openlessen en oefenmomenten voor leerlingen. ‘Het oudercontact’ is een rubriekje in het programma, maar is ook een vaste rubriek op onze school.
Voor de inspraak van ouders op onze school is er nog groeimarge!

Rubriekjes: De stamboom, Het schilderij, Het oudercontact, De oppas, Iedereen boemt

De echte wereld

Ten slotte is dit jaarthema ook een pleidooi om de virtuele wereld te vervangen door de echte wereld.

We hebben het niet zo voor de opgesmukte nepwereld van Instagram waar we een acrobatische pose aannemen met een artificiële smile er bovenop. In plaats van Facebook kiezen we dit jaar voor face to face. “Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt”  (auteur onbekend).

We proberen het gsm-gebruik op school in te perken en we maken hierover met de klasgroep bij het begin van elk trimester goede afspraken.

Zitten er ook gsm-vrije pauzes en dagen aan te komen? Onze leerlingen moeten terug spelen, met elkaar spreken, bezoekjes afleggen, het gamen beperken en de computer resoluut afzetten. Niet als dwangmaatregel van volwassen, maar omdat ze willen kiezen voor een boeiender alternatief. 

We investeren daarom in lessen rond goed mediagebruik. Leerlingen worden bewust van hoe tijdrovend en beïnvloedend die sociale media zijn en ze leren er gedoseerd en verantwoord mee omgaan.   

Rubriekjes: De bucketlist, Dwars door Amerika, Blind jam

Kortom: iedereen heeft dit jaar recht op zijn portie aandacht

Vorig jaar werden we uitgedaagd en hadden we grootse plannen; dit jaar zit de uitdaging in het creëren van ontmoetingen met een warm luistergehalte tijdens kleine en grote activiteiten. Het is ook het credo van een open school met een christelijke basis: wij kennen elkaars verhaal en respecteren elkaars eigenheid. In deze ontmoetingen komen we dichter bij onszelf en dichter bij elk ander.

Rubrieken Iedereen beroemd:

-      De stamboom

-      De adviescommissie

-      De mooiste herinnering

-      Lokale radio

-      Het oudercontact

-      Beste dj

-      De verjaardag

-      Iedereen boemt

-      3 minuten beroemd

-      De scherpslijper

-      De oppas

-      Homo Flandriens

-      Dwars door Amerika

-      De smaak van toen

-      Het schilderij

-      Blind jam

-      De bucketlist

-       

 

 

Bovenstaande ideeën uit het jaarthema lees je ook in het boek van kinderpsychiater Peter Adriaenssens “verbolgen verborgen”.  Een bron van inspiratie en motivatie voor wie de luxe heeft om met jonge mensen te werken.