Logo

 

 

Jaarthema 2020-2021

 

De leerlingen zijn allemaal geselecteerde atleten die aan dit olympisch schooljaar mogen deelnemen. Het woord ‘olympisch’ omvat zoveel verschillende facetten. Naast sportiviteit zijn verbondenheid, samenwerking, vriendschap… heel belangrijk.

De 5 ringen van het logo van de Olympische Spelen symboliseren de verbondenheid tussen 5 continenten.

De Olympische ringen zijn ook symbool voor 5 waarden die we dit jaar willen naleven: passie, vertrouwen, overwinning, ethiek en sportiviteit. Voor deze personeelsvergadering hebben wij de waarden vertaald naar ons eigen engagement als personeelslid. Op de 1ste schooldag en doorheen het jaar vertalen we deze waarden naar de inzet en doorzetting van leerlingen.

 

Passie

Elke atleet leeft voor zijn sport, doet het graag. Daartoe moet hij ook trainen, ook al heeft hij niet altijd evenveel zin. Wij als directie, leerkrachten, leerlingbegeleiding en mensen van het onderhoud leven voor onze school en voor onze leerlingen. Wij doen onze job met passie want jonge mensen helpen hun weg te vinden en hen te zien opgroeien tot jonge volwassenen is een privilege. In en buiten de leraarskamer kunnen we die passie met elkaar delen.

 

Vertrouwen

Probeer op jezelf, je competenties en je talenten te vertrouwen. Het zal niet altijd even makkelijk zijn: soms eens veel werk op korte tijd, veel vergaderingen, een discussie met leerlingen. Zoek indien nodig steun bij collega’s, vraag hulp aan directie of leerlingenbegeleiding. Iedereen staat klaar om elkaar te helpen.

 

Overwinning

We zijn blij dat je aan dit schooljaar deelneemt. Het wordt zeker geen evident schooljaar. Directie en veel collega’s staan voor verandering, vernieuwing en dit vergt al een tijdje en nog altijd veel energie. Het is samen overleggen en zoeken naar nieuwe methodes om de eindmeet te halen. Als je ziet met welk vertrouwen en passie veel collega’s te werk gaan dan is één ding zeker: de overwinning zal er zijn.

 

Ethiek

Aangezien een school of klas een groepssport is, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Dit gebeurt onder de vorm van een schoolreglement. Heldere afspraken zijn nodig om het voor iedereen duidelijk en rechtlijnig te houden. Afspraken consequent toepassen in combinatie met gezond verstand zorgt voor een aangenaam leerklimaat.

 

Sportiviteit

Iedereen wint graag en is dankbaar voor de respons op zijn inzet. Bij ons op school staan fair-play en eerlijkheid voorop. Het is soms wat te gemakkelijk om commentaar te geven, laat ons die energie investeren in het zoeken naar oplossingen en verbeteringen. Zo kunnen we groeien en onze perspectieven bereiken.